Webhotelli (hosting) -perusteet: virtuaalisten kiinteistöjen viidakko

LauriVerkkosivut yritykselle0 Kommenttia

Webhotelli (hosting) -perusteet

Jaa tämä artikkeli

Kaikki kotisivut tarvitsevat paikan, jonne ne rakennetaan. Webhotelli (web hosting tai pelkkä hosting) on mielestäni loistava vertauskuvallinen termi, josta selviää yksinkertaisella tavalla sen käyttötarkoitus. Webhotellista vuokrataan tilaa, jonne kotisivut voidaan laittaa.  Webhotelli-palvelut ovat kuitenkin erittäin laaja ja monimutkainen kokonaisuus ja palveluntarjoajien tuotekuvaukset eivät ole yleensä keskenään helposti vertailukelpoisia, joten sopivan webhotellin valitseminen voi tuntua erittäin vaikealta tehtävältä.

Tämän artikkelin tarkoitus on antaa perusymmärrys webhotellipalveluista ja niiden toimintaperiaatteista. Lisäksi tuon esille asioita, joita kannattaa miettiä, kun valitsee itselleen tai yritykselleen sopivaa webhotellia.

Peruskoulutason tekniset perusteet

Peruskoulun perusteetEi hypätä pää edellä suoraan altaan syvään päähän. Taas on siis luvassa hieman yksinkertaistettua teknistä höpötystä. Jos ajattelet tietävästi perusasiat verkkopalveluista ja verkkotekniikasta, voit siirtyä suoraan seuraavaan otsikkoon.

Webhotelli on todellisuudessa palvelin (server). Palvelin on fyysinen tietokone, joka sijaitsee jossain päin maailmaa. Palvelintietokoneeseen kuuluvat samat perusasiat kuin mihin tahansa muuhunkin tietokoneeseen. Siinä on ainakin suoritin eli prosessori, muistia ja kiintolevy. Luonnollisesti tämä palvelintietokone on yhdistettynä Internettiin.

Palvelimen kiintolevyllä on käyttöjärjestelmä, joka yleensä on Unix-pohjainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi Windows. Palvelimelle voidaan asentaa erilaisia sovelluksia kuten mille tahansa tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle. Webhotellin näkökulmasta tärkein sovellus lienee HTTP-palvelin (esim. Apache), josta saatetaan käyttää myös nimitystä WWW-palvelin, Internet-palvelin tai verkkopalvelin (web server). Palvelimelle yleensä asennetaan myös muita tarpeellisia ohjelmistoja kuten vaikkapa tietokantapalvelin (esim. MySQL), jotka tukevat palvelimen toimintaa.

Palvelimen toiminnan laatu riippuu siitä, kuinka tehokkaita sen suoritin, muisti ja kiintolevy ovat ja kuinka hyvin tarvittavat ohjelmistot on asennettu ja säädetty toimimaan. Palvelimen nopeuteen vaikuttaa myös siihen kytketyn Internet-yhteyden laatu. Periaatteessa jokaisesta Internettiin kytketystä tietokoneesta voidaan tehdä tarvittaessa palvelin.

Webhotellien erilaiset muodot

Jokainen webhotelli on omanlaisensa. Usein on vaikeaa ja työlästä vertailla eri webhotellipakettien hintatietoja ja ominaisuuksia keskenään. Asiaa ei helpota yhtään se, että palveluntarjoajien nimeämiskäytännöt vaihtelevat ja hinnoittelu saattaa perustua eri tekijöihin. Toisinaan tuotekuvauksista ei selviä edes webhotellin tekninen ratkaisu.

Webhotellin valintaan ja vertailuun on olemassa kolme hyvää lähestymistapaa. Ensimmäinen ja helpoin tapa on selvittää käytössä oleva tekninen ratkaisu. Teknisiä ratkaisuja on pohjimmiltaan neljä: Jaettu palvelin (shared hosting), Virtuaalipalvelin eli VPS (virtual private server), Vuokrapalvelin (dedicated server) ja Pilvipalvelin (cloud server).

Toinen lähestymistapa on vertailla webhotellin hallinta- ja muokkausmahdollisuuksia. Toisessa ääripäässä ovat palvelimet, joita palveluntarjoaja hallinnoi täysin (managed) ja toisessa päässä taas täysin tyhjät vuokrapalvelimet, joille vuokraaja saa asentaa mitä ikinä haluaakaan (unmanaged). Hallinnoidun palvelimen etu on tietenkin se, että käyttäjän ei tarvitse itse murehtia palvelimen asetuksista ja ylläpidosta lainkaan. Heikkoutena hallinnoidussa palvelimessa on sen rajoittuneisuus, jonka täysin vapaa vuokrapalvelin poistaa kokonaan. Vastaavasti vuokrapalvelin täytyy osata itse asentaa ja ylläpitää.

Kolmantena lähestymisvaihtoehtona on vertailla webhotelliyritysten muita palveluita, kuten asiakaspalvelun laatua ja saatavuutta tai vaikkapa varmuuskopioinnin periaatteita.

Katsotaan seuraavaksi, kuinka tekniset toteutusratkaisut eroavat toisistaan. Erilaisia ratkaisuja voisi verrata asumismuotoihin ja valinnassa olisi hyvä miettiä, minkä kokoinen talous asuntoon on tarkoitus ahtaa.

Webhotellien tekniset ratkaisut

Jaettu palvelin – Sinkun halpa kerrostaloratkaisu

Jaettu palvelin (shared hosting) on helppo ja ennen kaikkea halpa ratkaisu pienelle kotisivuprojektille. Jos palvelin olisi kuin talo, jaettu palvelin vastaisi kerrostaloa, joka on ahdettu täyteen pieniä yksiöitä.

Tällaiset palvelimet ovat yleensä erittäin tarkkaan palveluntarjoajan hallinnoimia ja jokaiselle käyttäjälle vain lohkaistaan palvelimen kiintolevyltä jonkin verran tilaa. Käyttäjät voivat rakentaa ja siirtää omia kotisivujaan vuokrattuun tilaan, mutta sivut on suunniteltava palvelimen ehdoilla, sillä palvelimen asetuksia ei voi muokata omien tarpeiden mukaan.

Aiemmin mainitsin, että palvelin koostuu suorittimesta ja muistista, joiden laatu vaikuttaa suoraan palvelimen tehokkuuteen. Jaetussa palvelimessa näitä resursseja ei jaeta tasan käyttäjille, vaan niitä hyödynnetään kuormituksen mukaan. Kun tähän malliin yhdistetään yksi huono käyttäjä, jonka huonosti rakennettu sivusto syö puolet resurssien kaikesta kapasiteetista, ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. 999 palvelimen muuta käyttäjää ovat varmasti kovin onnellisia, kun yksi käyttäjä syö 50% kaikille jaetuista resursseista – mutta sellaistahan elämä on ahtaasti asuessa, eikö?

Jaettu palvelin on kuitenkin erinomainen vaihtoehto monessa tilanteessa. Jos haluaa tehdä kokeiluprojekteja tai kotisivun kävijämäärien oletetaan pysyvän matalina, on jaettu palvelin toimiva ratkaisu. Jaetut palvelimet ovat myös hintansa puolesta ylivoimaisia muihin ratkaisuihin nähden. Henkilökohtainen blogi tai CV ovat sellaisia asioita, joille jaettu palvelin riittää yleensä hyvin.

 • Halvin vaihtoehto, sillä hinnat ovat alkaen 5€ kuukaudessa
 • Työkalut valmiiksi asennettuna
 • Työskentelyn aloittaminen nopeaa
 • Palvelinta hallinnoidaan puolestasi
 • Tärkeät resurssit jaetaan muiden kanssa
 • Palvelimen asetuksiin ei yleensä pysty vaikuttamaan
 • Turvallisuusriskit mahdollisia

Esimerkki: MissHosting webhotelli

Virtuaalipalvelin – Tasapuolisesti toimiva rivitalo

Jaettu webhotelli vastaan virtuaalinen palvelinVirtuaalista palvelinta (VPS, Virtual Private Server) voisi verrata rivitaloyhtiöön, jossa asukkaita on vähemmän kuin kerrostalossa, asunnot ovat isompia ja resurssit jaetaan tasan kaikkien talouksien kesken. Virtuaalinen palvelinkin on siis luonteeltaan jaettu, mutta jako tapahtuu hieman eri tavalla kuin perinteisessä jaetussa palvelimessa.

Virtuaalisessa palvelimessa käyttäjiä on huomattavasti vähemmän kuin perinteisessä jaetussa palvelimessa. Pienempi käyttäjämäärä vähentää luonnollisesti kokonaiskuormitusta, mutta merkittävin vaikutus on sillä kuinka palvelimen resurssit jaetaan. VPS-palvelimessa jokainen käyttäjä saa ennalta määrätyn verran palvelimen resursseja käyttöönsä. Jos vaikkapa palvelimessa on 20 gigatavua keskusmuistia (RAM) ja 10 käyttäjää, niin jokaisella on käytössään 2 gigatavua muistia, käyttipä sitä kaikkea tai ei. Mikäli yhden käyttäjän muistin tarve ylittyy, hidastuu ainoastaan hänen kotisivunsa toiminta eikä vaikutusta ole muihin yhdeksään käyttäjään.

Virtuaalisia palvelimia on tarjolla sekä hallinnoituja että vapaasti käyttäjän hallinnoitavia. Ne myös skaalautuvat paremmin, koska palveluntarjoajat voivat paketoida palvelimen resurssit haluamiinsa osiin. Tämä tarkoittaa, että yhdelle käyttäjälle voidaan myydä vaikka puolet palvelimen kaikesta kapasiteetista. Virtuaalinen palvelin yhdistääkin hienosti jaetun palvelimen ja vuokrapalvelimen ominaisuuksia kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi.

 • Käytössäsi ovat juuri ne resurssit, joista maksat
 • Palvelinta voidaan skaalata tarpeen mukaan
 • Palvelimen ja palvelinsovellusten asetuksia voidaan muokata
 • Jaat silti fyysisen laitteen muiden kanssa, mikä voi aiheuttaa joitain rajoitteita
 • Fyysisen laitteen jakaminen saattaa muodostaa turvallisuusriskin
 • Vaatii osaamista, jos palvelinta ei hallinnoida puolestasi

Esimerkki: NameCheap virtuaalipalvelin

Vuokrapalvelin – Omakotitaloja aina kartanoon asti

Vuokrapalvelin (dedicated server) on kuin omakotitalo. Saat itse käyttöön kaikki palvelimen resurssit, mutta toisaalta olet myös vastuussa kaikesta ylläpidosta itse. Voit muokata ja remontoida ympäristöäsi täysin vapaasti ja kukaan naapuri ei ole pilaamassa puuhiasi.

Vuokrapalvelimen voi yleensä räätälöidä halutun laiseksi aina komponenteista ja käyttöliittymästä lähtien. Tämän takia vuokrapalvelinten kanssa työskennellessä tarvitsee oikeasti ammattitietoa, jotta osaa tehdä oikeanlaisia valintoja, asennuksia ja asetuksia. Jos kuitenkin tietää mitä tekee, voi vuokrapalvelimella tehdä kaikista monipuolisemmin erilaisia asioita.

Jos tarkoituksena on ainoastaan ylläpitää verkkosivustoa, on vuokrapalvelin tänä päivänä todennäköisesti hieman ylimitoitettu. Jos yritys kehittää ja myy monimuotoista SaaS-palvelua (Software as a Service) tai vaikkapa verkkopeliä, voi vuokrapalvelin olla tuotteen toimimisen kannalta ainoa vaihtoehto.

 • Olet palvelimen ainoa käyttäjä
 • Voit räätälöidä palvelimen tarpeiden mukaan
 • Turvallisuus on täysin omassa hallinnassasi
 • Skaalaaminen onnistuu vain siirtämällä palvelimen sisältö toiseen palvelimeen
 • Vastaat lähtökohtaisesti yksin palvelimestasi
 • Erittäin kallis

Esimerkki: SiteGround vuokrapalvelin

Pilvipalvelin – Virtuaalipalvelimen moderni muoto

Pilvipalvelimen periaatePilvessä oleva webhotelli (cloud hosting) on moderni versio virtuaalisesta palvelimesta. Asuntovertaukset eivät tässä tapauksessa toimi enää kovin hyvin, koska kyseessä olisi kuin satojen kerrostalojen kaupunginosa, missä olohuoneesi sijaitsee yhdessä kerrostalossa ja keittiösi toisessa.

Pilvipalvelin on siis virtuaalinen palvelin, joka saa resurssinsa monista toisiinsa verkotetuista palvelimista. Pilvipalvelimen toimintaperiaatetta voisi verrata sähkölaitteeseen. Kun katsot televisiota, se ottaa tarvitsemansa energian sähköverkosta. Kun laitat television pois päältä, se menee valmiustilaan, jolloin se kuluttaa edelleen sähköä, mutta huomattavasti vähemmän. Samalla tavalla pilvipalvelin ottaa resursseja verkotetuista palvelimista kuormituksen perusteella. Tämän vuoksi pilvipalvelinta voi skaalata todella helposti tarpeiden mukaan.

Pilvipalvelimet ovat yleistymässä hiljalleen tekniikan kehittyessä, sillä ne ovat selkeästi parempi vaihtoehto kuin perinteiset virtuaaliset palvelimet. Nettiyritykset-blogi on tällä hetkellä Digital Oceanin pilvipalvelimella, joka on hankittu Cloudways-palveluntarjoajalta hallinnointityökalujen vuoksi.

 • Joustava hinnoittelu
 • Loistava skaalautuvuus
 • Ei yhtä hallinnoitavissa kuin vuokrapalvelin
 • Palvelinverkon resurssit jaetaan muiden käyttäjien kanssa

Esimerkki: CloudWays hallinnoitu pilvipalvelin

Mikä juuri minun kannattaisi valita?

Valitettavasti sopivan webhotellin valinta on yhtä vaikeaa kuin autonkin ja pelkkä rahan lapioiminen ei todennäköisesti tuota järkevää lopputulosta. Jokaisella on henkilökohtaiset mieltymykset ja se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä ole lainkaan toimiva ratkaisu toiselle. Samalla tavalla kuin autojenkin kanssa, tärkeäintä on tehdä valinta käyttötarkoituksen mukaan. Ei Ford Fiestaakaan (yleensä) osteta ralliautoksi vaan kaupunkikäyttöön, ja satojen tuhansien arvoinen Ferrari ei todennäköisesti ole sopiva ajoneuvo Lapin erämaahan, vaikka kallis onkin.

Mieti siis, minkälaisia kotisivuja olet tekemässä, kuinka suurta yleisöä tavoittelet ja haluatko itse olla kontrolloimassa palvelimesi toimintaa. Itse olen päätynyt pilvipalvelimen valintaan, koska se on nykyaikainen ja helposti skaalautuva. Tällä hetkellä omassa webhotellissani on toiminnassa useita rinnakkaisia projekteja ja pystyn helposti seuraamaan ylläpitotyökaluilla, milloin palvelimen kapasiteettia tarvitsee kasvattaa. Kun tarve syntyy, voi resurssien kasvattamisen tehdä muutaman napin painalluksella. Työskentely on helppoa, kun voi keskittyä olennaiseen eikä tarvitse murehtia teknisistä yksityiskohdista.

Seuraavassa artikkelissa perehdytään sähköpostin periaatteisiin, siihen miten omalle verkkotunnukselle voi hankkia sähköpostilaatikon ja minkälaisia hankintavaihtoehtoja on olemassa.

Jaa tämä artikkeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *